Liên hệ

Mọi yêu cầu hỗ trợ về nội dung hoặc đề nghị hợp tác. Các bạn có thể gửi về:

    • Địa chỉ: LÊ THỊ THUYÊN MƠ – Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương.
    • Gmail: lethithuyenmo@gmail.com – Hoặc Vutruongdat.it@gmail.com
    • Mobile: (+84) 39.588.6804
    • Facebook: https://www.facebook.com/lethithuyenmo

Hoặc sử dụng form dưới: